Banfakta
Maskinvägen 1, Staffanstorp

Banans position:
55°39'22''N
13°13'20''E

 

Banlängd: 280 m
Banbredd: 4-5 m

Varvrekord:
1:5 Touring: 18,132 Martin Lissau
1:5 GT: 19,564 Melvin Gotthardsson
1:5 Bike 23,473 Raymond Oskarsson
1:6 Truck: 21,559 Kim Brandt
1:8 Track: 14,662 Mikael Fransson
1:10 NT: 16,604 Martin Lissau
1:10 EL:

Körschema:
 

Tid Klass
10.00-10.20 Large Scale
10.20-10.35 1:8, 1:10
10.35-10.50 1:8, 1:10 Nybörjare **
10.50-11.00 1:10 EL

Tidschemat upprepas varje timme.

** På den här tiden kör man första säsongen, eller om man kör sporadiskt, eller är barn, och ännu inte har koll på rattutslag och gas. Dvs erfarna förare får inte testa inställnignar, elller köra "försiktigt" på den här tiden. Tiden är till för att nybörjare i lugn och ro skall lära sig köra.
 

Ban- och depåregler

  • Medlemsavgift + säsongsavtal eller Track-fee ska vara betalt före körning!
  • Säsongskortet ska bäras väl synligt vid all vistelse inom området.
  • Håll rent och snyggt. Städa efter dig. Ta med dina sopor hem. Soppåsar finns bakom anslagstavlan, använd dem!
  • Informera nya besökare om klubbens verksamhet och uppträdandet på depå och bana.
  • Nedvärdera aldrig andras materiel. Vi kan ha olika motiv för att vistas på banan, men vi ska ha kul tillsammans!
  • Visa respekt och hänsyn.
  • RÖKNING FÖRBJUDEN i depå och på banområdet!
Skapa din egen hemsida med mono.net